koppkk5

Oisterwijk 23 februari 2022

Aan de leden

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenbijeenkomst die gehouden wordt op 5 maart a.s. in Lelystad bij Watersportvereniging Lelystad (Houtribhaven 2, 8242PC Lelystad).

De vergadering begint om 11.00 uur.

Agendavoorstel ALV 5 MAART 2022

  1. Opening , mededelingen en vaststelling agenda.

  2. Verslag van de ZOOM-vergadering (zie bijlage)

  3. Jaarrekening 2021 en begroting 2022 (zie bijlage)

  4. Verslag Kascontrole en decharge.

  5. Vaststelling contributie 2023

  6. Bestuurssamenstelling. Niek Alleijn stopt als voorzitter en wordt opgevolgd door Maarten Molenaar.

  7. Lustrum (toelichting door Hans Zwier)

  8. Website e-captain (toelichting door Rein Mutsaars)

  9. Rondvraag en sluiting

Namens het bestuur

Lambert Letteboer, secretaris.


Copyright KusterKring 2021