koppkk5

Aanmelden lidmaatschap KusterKring.


Contact

 

Bezoekadres

 

Gegevens over het schip.

Toelating is volgens het Huishoudelijk reglement van de "KusterKring". Aanmelder verklaart kennis genomen te hebben van het Huishoudelijk Reglement en gaat daar mee akkoord door inzending van dit aanvraagformulier.

Aanmelder gaat akkoord met het vermelden van zijn/haar gegevens en foto's van activiteiten op de website van de KusterKring in het afgeschermde, uitsluitend voor leden, toegankelijke deel.

Na acceptatie van deze aanmelding door het bestuur van de KusterKring, en na ontvangst van de factuur, zal aanmelder het bedrag van de contributie ad. € 45,- overmaken op rekening NL67RABO 037 037 6374 BIC : RaboNL2Uxxx tnv KusterKring


Beveiligingscode Beveiligingscode


Copyright KusterKring 2024