koppkk5

Aanmelden lidmaatschap  KusterKring

Ondergetekende(n) eigenaar van een Kuster of Noaber verzoekt toegelaten te worden tot de "KusterKring" als lid c.q. partner-lid.

Toelating is volgens het Huishoudelijk Reglement van de “KusterKring”.

Aanvrager verklaart kennis genomen te hebben van het Huishoudelijk Reglement en met het het verzenden van deze aanvraag en door betaling van de contributie ad.€ 45 op rek.nr. NL 20 INGB 0677473753 gaat hij hiermee ook akkoord.

Aanvrager gaat akkoord met het vermelden van zijn/haar gegevens en foto’s van activiteiten op de website van de Kusterkring in het afgeschermde, uitsluitend voor leden toegankelijke, deel.

Inloggen


Aanmelden als nieuw lid

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Formulier niet toegankelijk

Copyright KusterKring 2021