koppkk5

Inschrijfformulier Voorjaarstocht van 7 t/m 13 mei 2023

Wilt u per onderdeel aangeven met hoeveel personen u deelneemt.

Aanmeldingsformulier inzenden voor 1 april 2023,  deelname op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving aan de bovengenoemde evenementen krijgt u een ontvangstbevestiging.

Na verwerking van de gegevens wordt door de penningmeester van de Kuster Kring een factuur gestuurd mbt de opgegeven activiteiten.

Disclaimer 

Het besluit aan een tocht deel te nemen, uit te varen, die tocht te onderbreken of welke beslissing dan ook ligt uitsluitend bij de schipper. De schipper heeft de leiding over de boot en dient zich als goed schipper te gedragen.

De KusterKring is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Tijdens de tocht kunnen er foto's gemaakt worden voor publicatie op de website.


Copyright KusterKring 2021