koppkk5

Deelname KusterKring Najaars Evenement  Maeslantkering  op zaterdag11 november 2023

Aanmeldingsformulier inzenden voor 27 oktober 2023. Na inschrijving krijgt u een ontvangstbevestiging.

 Graag de bijdrage van € 30,- per persoon overmaken op rekening NL67RABO0370376374 tnv KusterKring.

Onder vermelding van : Najaarsbijeenkomst Maeslantkering

 


Copyright KusterKring 2024