koppkk5

Inschrijfformulier Voorjaarstocht van 16- 23 april 2024

Wilt u per onderdeel aangeven met hoeveel personen u deelneemt.

De prijzen voor de diners zijn exclusief de drankjes.

Aanmeldingsformulier inzenden voor 1 maart 2024,  deelname op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving aan de bovengenoemde evenementen krijgt u een ontvangstbevestiging.

De organisatie is uitgegaan van (maximaal ) 15 deelnemers, zijn er meer inschrijvingen dan kom je op de reservelijst. We laten je dan zo snel mogelijk weten of je alsnog mee kunt doen.

Na verwerking van de gegevens wordt door de penningmeester van de Kuster Kring een factuur gestuurd mbt de opgegeven activiteiten.

Disclaimer 

Het besluit aan een tocht deel te nemen, uit te varen, die tocht te onderbreken of welke beslissing dan ook ligt uitsluitend bij de schipper. De schipper heeft de leiding over de boot en dient zich als goed schipper te gedragen.

De KusterKring is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Tijdens de tocht kunnen er foto's gemaakt worden voor publicatie op de website.


Copyright KusterKring 2024