koppkk5
afb1

2 oktober 2021 : KusterKring najaarsactiviteit Museumwerf Vreeswijk.

Het weerzien is voor velen van ons als “vanouds”. Het druppelsgewijs binnenlopen in het Theehuys en elkaar begroeten; de één met een zwaai, een ander met een “box”.

Vrij ingetogen, dat wel, waarbij de QR-scancontrole ons bewust houdt van het precaire karakter van deze bijeenkomst. Want 3 maal uitstel van deze dag, willen we niet meer.

Na de koffie opent Niek Alleijn de bijeenkomst en is blij met de hoge opkomst: 51 deelnemers en één lid kijkt n het buitenland mee via Zoom.

Een derde van de deelnemers zijn eerste Kuster eigenaren. Van de rest is de helft pas een jaar of minder lid en de andere helft langer. Veel nieuwe gezichten en enthousiasme. We hebben allen veel gevaren en elkaar ontmoet op het water of de contacten via onze Whatsapp’s.

Aan Rein Mutsaarts, onze webmaster, de eer om de website op het grote scherm te introduceren. Deze enorme klus van de afgelopen 6 maanden, die E-captain heet, zullen leden en bestuur van modern gemak gaan voorzien. Gelukkig hebben enkele leden zich hier al in verdiept en heeft E-captain de weg naar hun telefoon startscherm al gevonden.

De website is nog niet compleet en de opmerking van een nieuw lid om niet alleen nieuwe, maar ook de huidige leden een kennismaking stukje te laten schrijven kan een welkome aanvulling zijn. Zo wordt het een stimulans om de website te bezoeken en aan te vullen.

Daarna vult het grote scherm zich met feestelijkheid: het 20 jarig bestaan van de KusterKring in 2022! Hans Zwier presenteert namens de jubileumcommissie de plannen.

Deze presentatie staat inmiddels op de website. Het inschrijfformulier is daar beschikbaar.

De uitgebreide presentatie toont dat er al veel en met oog voor details werk verzet is door de bemanning van: Aquamigo, ‘t Voske en Betelgeuse.

Te vermelden is het heuglijke feit dat de Betelgeuse van Ria en Leo Mol als “de mooiste bootnaam” is uitgekozen door de “Motorboot” in oktober. Wat pronken ze op de voorpagina!

Na de eenvoudige lunch dienen de 2 gidsen zich aan, waarna we in twee groepen splitsen en ons over van de Museumwerf Vreeswijk laat informeren.

In 2002 zijn de helling, bedrijfsgebouwen en terrein van de voormalige Scheepswerf Buitenweg, na 145 jaar, opgehouden te bestaan en overgedragen aan Stichting Museumwerf Vreeswijk.

Het is een Erkend Leerbedrijf in houtbewerking en metaalindustrie. Direct valt de enorme houten constructie op, het wordt een replica van de loskraan die in Utrecht heeft gestaan.

Geweldig hoe originele scheepsdelen hier staan, waarbij ieder met verbazing de uitleg aanhoort over: ruimte, handwerk, arbeidsomstandigheden, inkrimping. Omdat er een oude tjalk ligt die in originele staat gebracht wordt, schrikken buurtbewoners op van het klinken van de scheepswand, is nu onvoorstelbaar. Of de aanwezige boegschroef dan nog in het “plaatje”past is maar de vraag.

Ook bewonderen we een originele Roef van een binnenvaartschip waar grote gezinnen in leefden. Een uur rondleiding is te kort om deze enorme werf en de 11 historische schepen die verderop liggen, te kunnen beleven.

De naderende regen brengt ons terug naar het aangrenzende Theehuys. Hier borrelen we gezellig na, waarbij de nieuwe leden zich moeiteloos weten te “settelen” in de Kring, zoals iemand terecht opmerkt aan het eind van deze zeer geslaagde her-ontmoeting.

Dank aan allen en leuk dat Alko en Sipko er ook waren!

Martine Alleijn

 

afb2 afb3
afb4 afb7
afb5 afb6

Copyright KusterKring 2024