koppkk5

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Zoeken

Deelnemers Voorjaarstocht 2024

09 april 2024  -  Voorjaarstocht

Verspreiding Nieuwsbrief

04 april 2024  -  Algemeen
Op de ALV zijn er vragen gekomen of ook de partners de nieiwsbrief kunnen ontvangen. Ons programma is daar niet helemaal op ingesteld, maar we hebben een oplossing. Op de ledenkaart  staat ook een veld  "Contact werk" voor het telefoonnummer en email adres, we gebruiken dit al om de  gegevens van de partner in te vullen. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen vul dan hier je emailadres in, wil je ...

Varen doe je Samen

04 april 2024  -  Algemeen
Op onze Alg. Ledenvergadering heeft Dhr Onno Walda een lezing gegeven over de organsatie Varen doe je Samen. Natuurlijk kennen we allemaal de regels die gelden op het water, maar toch zijn er nog van die dingen waarbij je denkt : Och ja, dat was ik vergeten. Wij schippers praten niet over links of rechts maar wij zeggen stuurboord en bakboord. Maar toch hoor je schippers op de rivier wel zegge...

Verslag AV van 16 mrt 2024

28 maart 2024  -  Nieuws vh Bestuur
Verslag van de ALV van 16 maart 2024 te Lelystad Opening, mededelingen en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om 11.15 uur en heet de 37 aanwezige leden welkom.   Het verslag van de ALV van 11 maart 2023 wordt ongewijzigd goedgekeurd. Jaarrekening 2023. De penningmeester geeft een toelichting op de Jaarrekening en de begroting (zie bijlage). De nog te betalen kosten va...

Vaarplan Voorjaarstocht 2024

20 maart 2024  -  Voorjaarstocht
Tijdens de Alg. Ledenvergadering heeft Hans van der Ster de plannen voor de  voorjaarstocht met ons doorgenomen. Hier kun je het uitgebreide vaarplan voor de voorjaarstocht inzien en/of ophalen om zelf af te drukken en op te slaan. Vaarplan Voorjaarstocht ophalen.  Ook dit jaar willen we weer dagelijks een verslag over de tocht op de website plaatsen. Iedereen kan zo de tocht volgen.

Wijzigen in je persoonsgegevens

19 maart 2024  -  Algemeen
Wanneer er wijzigen komen  (adres, telefoon, email e.d.) in uw persoonsgegevens, dan kunt u dat zelf doorvoeren op onze website. Hiervoor kunt u deze link gebruiken : Persoonlijke gegevens

Varen door Europa

17 maart 2024  -  Algemeen
Ons Kuster lid Ab + Annemieke van Marrewijk hebben een website waarop ze verslag doen van hun reizen door Europa met de Kuster A-38 Aura Maris. In 2023 ging hun reis naar Barcelona. Via deze link kom je op hun website : https://www.varendooreuropa.nl/

Marifoonkanalen wijzigen voor VDES is nog niet nodig. .

07 maart 2024  -  Algemeen
Om het VDES in gebruik te kunnen nemen, moet er een wijziging komen in de indeling van de marifoonkanalen. In Nederland is deze wijziging op de wal stations al doorgevoerd. Bij het RDI heb ik gevraagd of het nodig is dat ik mijn marifoon aan laat passen. Ze zeggen dat ik daartoe niet verplicht ben, sterker nog ze adviseren om te wachten. Nog niet alle landen hebben de kanalen wijziging doorgev...

Uitnodiging ALV 16 maart 2024

26 februari 2024  -  Nieuws vh Bestuur
Beste leden van de KusterKring, Op zaterdag 16 maart a.s. vindt de Algemene Ledenbijeenkomst plaats bij Watersportvereniging Lelystad (Houtribhaven 2, 8242PC Lelystad) met in de middag een presentatie door Varen doe je Samen. Het programma voor zaterdag 16 maart ziet er als volgt uit:              10.30 - Ontvangst met koffie bij WV Lelystad.            11.00 - Algemene Leden Vergadering. ...

Agenda voorstel ALV 16 maart 2024

26 februari 2024  -  Nieuws vh Bestuur
Agendavoorstel ALV 16 maart 2023 Opening , mededelingen en vaststelling agenda. Verslag van de ALV van 11 maart 2023 Jaarrekening 2023 en begroting 2024 Verslag Kascontrole en decharge. Vaststelling contributie 2024 Bestuursverkiezing Voorjaarstocht 2024 naar Noord Holland Demo website KusterKring Rondvraag en sluiting

Verslag van de ALV van 11 maart 2022

26 februari 2024  -  Nieuws vh Bestuur
Opening , mededelingen en vaststelling agenda. De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de nieuwe leden. Verslag van de ALV van 6 maart 2022 wordt met algemene stemmen vastgesteld. Jaarrekening 2022 en begroting 2023 De afrekening van het Lustrumjaar ziet er als volgt uit: Begroting kosten jubileum € 5000,=. Bruto kosten jubileum         € 6555,=. Netto opbrengst jubileum  ...

Financieel overzicht 2023 en Begroting 2024

26 februari 2024  -  Nieuws vh Bestuur
  Jaarrekening KusterKring 2023                                             Begroting   Werkelijk             2023   2023   Inkomsten                                   Contributies     48 x €45   € 2.000   € 2.160   Kringactiviteiten                   ALV Lelystad 11-3-2023   3...

Al veel inschrijvingen Voorjaarstocht

04 februari 2024  -  Voorjaarstocht
Zoals je ziet zijn er al veel inschrijvingen voor de tocht. I Bij het regelen van ligplaatsen in de havens is de organisatie uitgegaan van maximaal 15 deelnemers. We naderen dit aantal, komen we boven de 15 deelnemers uit, dan kom je op de reservelijst. We laten je dan zo snel mogelijk weten of je wel of niet mee kunt doen. De volgende leden hebben zich al ingeschreven voor de Voorjaarstoc...

UItnodiging voorjaarstocht

29 januari 2024  -  Voorjaarstocht
Dit jaar is het noorden van het land aan de beurt en wij dachten aan een kennismaking met Hollands glorie vanaf het water: Noord-Holland. We starten in Weesp met een ontvangst en diner en maken een korte tocht naar Amsterdam. Aldaar verkent ieder de ontbrekende interessante plekjes. Wij zullen ook een paar suggesties doen. In Haarlem liggen we in het centrum en genieten van een rondwandel...

Update Kuster Techniek

27 januari 2024  -  Algemeen
De Whatsapp berichten van de KusterTechniek groep heeft Niek Allein weer bijgewerkt.Het is een PDF bestand dat je in zijn geheel kunt ophalen. Dit is de link naar het bestand.

Aankondiging Voorjaarstocht 2024

14 december 2023  -  Voorjaarstocht
Beste leden van de KusterKring, Tijdens het bezoek aan de Maeslantkering heeft Hans van der Ster  (Zeester) zich bij Maarten Molenaar (DuinMaaijer) gemeld om samen met andere leden de komende voorjaarstocht te gaan organiseren. Maarten en Hans Zwier (Aquamigo) zullen mede organisatoren worden. Na een eerste overleg is er besloten een rondje Noord Holland te gaan plannen. Omdat er nog veel nag...

Najaars activiteit 2023

30 november 2023  -  Algemeen
KusterKring najaars activiteit 2023 Maeslantkering in Hoek van Holland Het is zaterdag 11 november ca. 12.30 uur wanneer de Kustereigenaren binnendruppelen in het restaurant het Keringhuis. Altijd een warm moment om “iedereen” weer te zien, zo’n 39 in totaal. Veel van de “oude lichting” maar ook de nieuwere leden lijken inmiddels hun draai gevonden te hebben. Na koffie of thee met een heerl...

Uitnodiging Najaarsbijeenkomst op zaterdag 11 november 2023

02 oktober 2023  -  Algemeen
Voor onze KusterKring najaarsbijeenkomst hebben we gekozen voor een bezoek, met rondleiding, aan de Maeslantkering in Hoek van Holland. Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan de Maeslantkering. Dit Deltawerk kan een vloedgolf van 5 m boven NAP aan. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenbu...

Binnengekomen Reisverslagen

21 september 2023  -  Algemeen
Mijn oproep om reisverslagen door te sturen heeft al wat opgeleverd. Via onderstaande links kun je ze ophalen. 2022 - Met de ClieMaLou naar Oslo De Aura Maris is naar Barcelona geweest, zij hebben hun verslag op hun website staan. Wie volgt ?

Terugblik voorjaarstocht 2023 KusterKring.

01 juni 2023  -  Voorjaarstocht
  Voor het bestuur was de vraag Wie, Waar, Wanneer, de voorjaarstocht. Waar, omdat voorgaande tochten in midden en noord Nederland werden gehouden viel de keus op het zuiden. Wie, bij die vraag kwamen we tot de conclusie dat het zuiden voor drie van de 5 bestuursleden bekend terrein was en werd besloten het met z’n vieren te organiseren. Wanneer, daarover werd gewikt en gewogen, voor de ...


Copyright KusterKring 2024