koppkk5

Programma KusterKring  Voorjaarstocht  2023.

Organisatie van de tocht :

  • Maarten Molenaar - De Duinmaaijer
  • Lambert Letteboer - Margalliti
  • Frans Kruis- Brabander
  • Rein Mutsaars - Pieterman

 Bij de voorinschrijving is gebleken dat er grote belangstelling is voor onze tocht. We varen dit jaar vooral in het westen van Noord Brabant en Zeeland. In deze uitnodiging schrijven we in grote lijnen hoe de route van de tocht zal zijn. Uiteraard komt er ook nog een uitgebreider vaarplan.

routekaart3

Aan het einde kun je een inschrijfformulier vinden.

dordrecht1

 Op zondag 7 mei verzamelen we in Dordrecht in de Nieuwe Haven van de KDR&Z.

dord2


Om 18:00 uur hebben we een welkomst borrel in de Sociëteit en aansluitend is er het Captain’s Dinner.

Informatie over Dordrecht : https://indordrecht.nl/locaties/vvv-dordrecht/

Informatie over Brabant : https://www.vareninbrabant.nl/Dag 2 - Maandag 8 Mei 2023 Dordrecht – Breda.


Via de Dordtse Kil, Biesbosch of Amer en het Wilhelminakanaal varen we naar Breda. We kunnen afmeren in de Passantenhaven in het centrum van Breda.

breda1

Info : https://www.passantenhavenbreda.nl/over-ons


Dag 3 Dinsdag 9 Mei 2023 Breda – Steenbergen.

Door het mooie Brabantse land varen we naar Steenbergen, waar we ook weer afmeren in het centrum.

steenbergen1

Info : Info Brabantse Wal


Dag 4 Woensdag 10 Mei 2023 Steenbergen - Zierikzee.

Via de jachtensluis van de Krammer sluizen varen we naar Zierikzee.

Op de Oosterschelde verwachten we zeehondjes te kunnen spotten.

zeehondjes

In het uitzonderlijke geval dat we extreem slecht weer verwachten, dan kan het zijn dat we moeten besluiten om niet de Oosterschelde op te gaan, maar dat we de koers verleggen richting Haringvliet.

Info : https://www.zeeland.com/nl-nl/visit/eilanden/schouwen-duiveland/dorpen-en-steden/zierikzee

 

Dag 5 Donderdag 11 Mei 2023 Zierikzee = Rustdag.

Op deze dag blijven we in de haven liggen, en dan is er tijd voor een stadswandeling of een bezoek aan een terrasje, of iets anders wat je leuk vind. Maar er moeten ook voorbereidingen getroffen worden voor de potluck later op de dag.

zierikzee2

 

Dag 6 Vrijdag 12 Mei 2023 Zierikzee – Yerseke.

We steken nu de Oosterschelde over naar Yerseke. Hier krijgen we informatie over de oester en mossel teelt en kunnen we natuurlijk ook proeven aan deze lekkernij.

yerseke

Info : https://www.touristshopyerseke.nl/vvv-yerseke/

Info : https://touristinfoyerseke.nl


Dag 7 Zaterdag 13 Mei 2023 Yerseke – Tholen.

We verlaten nu door de Bergse sluis de Oosterschelde om af te meren in het stadje Tholen.
Hier hebben we een afscheidsdiner in het clubhuis van de watersportvereniging..

tholen

Info : https://www.eilandtholen.nl/nieuws/doen-zien/toeristische-informatiepunten-tholen/

Info : www.wsvdekogge.nl

 

Hier eindigt onze tocht, maar er zijn leden die graag ook Antwerpen bezoeken. Omdat Antwerpen enkele extra eisen stelt aan de uitrusting van de boot (AIS, VHF , vaarbewijs.) hebben wij dit niet in het programma opgenomen. Vanuit Tholen is het slechts een kleine stap om met een groepje door te varen naar Antwerpen.

 

Bij het inschrijfgeld is inbegrepen :

  • op zondag Captain’s Dinner (exclusief drankjes)
  • wandeling in Zierikzee
  • wandeling in Yerseke
  • op zaterdag diner in Tholen (exclusief drankjes)

Niet inbegrepen zijn : Het havengeld  en gebruik van water en elektra. Graag zelf afrekenen.

 

Deelname  Voorjaarstocht van 7 t/m 14 mei 2023

Wilt u per onderdeel aangeven met hoeveel personen u deelneemt.

Bijdrage per boot met 2 personen :

  • inclusief openings en sluitings diner (exclusief drankjes)
  • deelname wandeling in Zierikzee en Yerseke  € xx.xx

Bij meer dan 2 personen aan boord, per persoon extra € xx.xx

Aanmeldingsformulier inzenden voor 1 april 2023,  deelname op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving aan de bovengenoemde evenementen krijgt u een ontvangstbevestiging.

Na verwerking van de gegevens wordt door de penningmeester van de Kuster Kring een factuur gestuurd mbt de opgegeven activiteiten.

Disclaimer 

Het besluit aan een tocht deel te nemen, uit te varen, die tocht te onderbreken of welke beslissing dan ook ligt uitsluitend bij de schipper. De schipper heeft de leiding over de boot en dient zich als goed schipper te gedragen.

De KusterKring is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Tijdens de tocht kunnen er foto's gemaakt worden voor publicatie op de website.


Copyright KusterKring 2021